Asendiplaaniline lahendus

 

Asukoht

 

asukoht

Projekteeritud korterelamud asuvad aadressil Tohu tänav 2 ja Tohu tänav 4, Pirita linnaosa, Tallinn. Kogu projekteeritav Tohu tänava äärne hoonestus külgneb põhja poolt Kase tänavaga.

 

Paiknemine

 

Kehtiva detailplaneeringu alusel moodustati planeeritaval alal elamualad ning neid teenindav transpordimaa. Kõik kinnistud moodustavad ühe arhitektuurilise terviku. Hooned on üksteise suhtes nihutatud nii, et akendest avanevad vaated oleks võimalikult vähe piiratud naaberelamuga. Korterelamud on paigutatud detailplaneeringuga määratud ehitusalale. Korterite paigutus ja -planeering seotud elamus rahuldab Eesti Vabariigis kehtivaid insolatsiooninõudeid.

 

Pääsud

paasud

Jalakäijate ja autode pääs krundile on projekteeritud Tohu tänava poolt. Projekteeritud krundi ja –hoone pääsude skeem järgib ja on sümbioosis Tohu tänava elamu alal samaaegselt projekteeritud terviklahendusega. Osa esimese korruse kortereid omab otsepääsu haljasalale, mis on ümbritsetud konkreetse korteri mõjuala suuruses puitaiaga.

 

Parkimine-liikluskorraldus

parking

Iga ehitatava korteri kohta on ettenähtud 1 parkimiskoht. Parkimisplatsile värvitakse kulumiskindla valge värviga parkimistaskud. Parkimistasku laius on 2.5m, otsmistel viltuse küljega kuni 3.0m. Parkimistasku pikkused on 4.7m. Tohu tänava äärsed parkimistaskud sillutatakse rohekast betoonist sillutiskividega.