Müügiinfo

 

Müügitingimused:

•    Ostjale võõrandatakse asjaõiguslepinguga korteriomand mis on registreeritud kinnistusregistris. Korteriomandid on moodustatud koos rõdude ja terasside pindadega. Koos korteriomandiga võõrandatakse ostjale panipaik ja väliparkimiskoht.
•    Keldrikorrusel asuvate panipaikade ja kinnistul paiknevate väliparkimiskohtade kasutamiseks seatakse valdamis- ja kasutuskord. Valdamis- ja kasutuskorraga seotakse panipaigad ja väliparkimiskohad võõrandatavate korteriomanditega.  Nimetatud kasutuskord kantakse märkusena kinnistusraamatusse.

Ostu finantseerimine toimub 3 etapis: 
 
•  lihtkirjalik broneerimisleping - tuleb tasuda 5% müügihinnast
•  notariaalne Võlaõiguslik müügileping - tuleb tasuda 15% müügihinnast.
   Leping sõlmitakse 2 kuu jooksul peale broneerimislepingu sõlmimist.
•  notariaalne asjaõigusleping - tuleb tasuda 80% müügihinnast.
   Leping sõlmitakse siis, kui maja on valmis. Korteriomand antakse üle valduse      üleandmisega Asjaõiguslepigu sõlmimisel. 

 

Korteriomandi müügihind sisaldab:

•    korteri siseviimistlust
•    liitumist kanalisatsiooni - ja veetrassiga
•    liitumist elektrivõrguga
•    liitumisvalmidust telefonivõrguga, turvateenusega, kaabeltelevisooniga
•    liitumist gaasitrassiga(elamu lokaalne gaasikatlamaja)
•    panipaika ja parkimiskohta vastavalt kasutuskorrale

Korteriomandi müügihind ei sisalda:

•    tehinguga kaasnevaid notaritasusid ja riigilõive (ostja kanda)
•    liitumistasu side-, turva- ja kaabeltelevisiooni teenusega liitumist turvateenusega